Flunk AB

...är ett konsultbolag från Västerås. Vi kan allt från utveckling och verifiering till projektledning.

Utveckling

Vi har lång erfarenhet inom utveckling av inbyggda system, främst från fordonsindustrin. Våra konsulter har hög kompetens inom distribuerade realtidssystem, busskommunikation, säkerhetsrelaterade funktioner, versionshanteringssystem och kravhantering.

Projekt

Flunk AB har erfarna projektledare som kan driva vilket projekt som helst inom utveckling av både hård- och mjukvara. Vi har kompetensen att leda projekt inom agil utveckling, prototyping samt de klassiska utvecklingsmodellerna som V-modellen. Vi kan även driva projekt utifrån ett säkerhetsperspektiv t ex enligt standarder som IEC 61508. Våra konsulter är vana att ha budget och resursansvar.

Testledning

Våra testledare är certifierade inom bland annat ISTQB och har lång erfarenhet av att driva verifieringsarbete mot utvecklingsprojekt med rätt verktyg och metoder. Om du som kund har säkerhetskritiska funktioner kan vi säkerställa att kraven verifieras och uppfylls på rätt sätt. Vi vet hur rätt verktyg, metoder och modeller används för att knyta samman utvecklingsprocessen med ett verifieringsresultat och påvisa produktens kvalitet.

Verifiering

De flesta på Flunk AB jobbar med verifiering av något slag. Vi arbetar med test på alla nivåer t ex modultest, integrationstest och systemtest. Vi har erfarenhet av testautomation med verktyg som LabView och Python, och har kunskap inom modultestramverk som Inspector och C-unit. Våra konsulter har lång erfarenhet av verifiering av 800XA.